Europese Fabriek
Gratis Verzending naar EU
200+ Partners in Europa

JOBOBIKE Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023


Jobo Europe hecht waarde aan uw privacy

Bij Jobo Europe nemen wij uw persoonlijke privacy serieus en erkennen dat u privacy en veiligheid verwacht voor al uw persoonlijke informatie. Wij begrijpen de noodzaak om gevoelige informatie over u te beschermen en te beveiligen, en wij hanteren strikte normen en procedures om misbruik van uw informatie te voorkomen.


Wij raden u aan deze privacyverklaring (de "Privacyverklaring") zorgvuldig te lezen om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen.


Jobo Europe Sp. z o.o. en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk "Jobo Europe," "ons," "onze," of "wij") zijn verantwoordelijk voor uw informatie, en deze Privacy Verklaring vormt een overeenkomst tussen u en Jobo Europe. Wanneer u onze website (de "Site") www.jobobike.pl bezoekt en gebruikt, erkent u dat u deze Privacy Verklaring hebt gelezen en begrepen, en dat u geen bezwaar hebt tegen onze verwerkingsactiviteiten.


Deze Privacy Verklaring beschrijft hoe Jobo Europe informatie en data verzamelt, beschermt, gebruikt en openbaar maakt, verzameld en gecreëerd tijdens uw toegang tot en gebruik van de Jobo Europe Site, producten en diensten, evenals uw interacties met Jobo Europe via telefoon, per post of op onze fysieke locaties. Het legt ook uit wat uw rechten zijn, die kunnen verschillen afhankelijk van waar u zich bevindt.


Op bepaalde momenten in uw interactie met de Site, kunnen bepaalde externe dienstverleners ingeschakeld door Jobo Europe ("Dienstverleners") verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van informatie met betrekking tot u, uw interacties met de Site, uw voorkeuren, uw instellingen, of andere algemene informatie. Op andere momenten zult u verschillende stukjes informatie moeten verstrekken aan een Service Provider om te kunnen profiteren van diensten aangeboden door Jobo Europe, inclusief maar niet beperkt tot het doen van een aankoop, het financieren van een aankoop, solliciteren naar een baan, of het meedoen aan een prijsvraag. Deze Privacy Verklaring zal gevallen identificeren waarin uw informatie wordt verzameld, verzonden of opgeslagen door een Service Provider, en in dergelijke gevallen zal uw informatie worden onderworpen aan de voorwaarden en een privacy beleid van die Service Provider. Zie het gedeelte "Toegang tot uw informatie" hieronder voor meer informatie over onze Service Providers.


Toestemming

Door deze Site te bezoeken, u te registreren bij Jobo Europe, door een gebruikersprofiel aan te maken op onze Site, of door informatie te verstrekken aan Jobo Europe, stemt u in met deze Privacy Verklaring en het verzamelen en gebruiken van informatie zoals hieronder beschreven. Wij zullen stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen en te bevestigen dat u akkoord gaat in verschillende stadia van het verzamelen van informatie. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot of profiteren van bepaalde delen van deze Site.


Toepassingsgebied

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op informatie die we verzamelen

- wanneer je de Site bezoekt.

- wanneer u uw informatie aan ons verstrekt op de Site.

- wanneer u een gebruikersprofiel op de Site aanmaakt of gebruikt.

- wanneer wij met u communiceren via e-mail en andere communicatie.

- via serviceproviders waarmee we samenwerken om onze diensten te leveren.

- op enige andere wijze in de loop van uw gebruik van onze diensten.


Hoe wij uw informatie verzamelen

De enige persoonlijke informatie die wij over u verzamelen is vrijwillig door u verstrekt of zoals hieronder beschreven onder "Informatie verzameld door uw gebruik van de site". Jobo Europe verzamelt geen biometrische gegevens of gevoelige informatie met betrekking tot gezondheid, ras, geslacht of andere speciale categorie gegevens.


Als u een aanvraag opent of indient via onze Sites, een account aanmaakt, zich inschrijft voor een dienst, zich registreert voor het ontvangen van marketingmateriaal, deelneemt aan wedstrijden, sweepstakes of promoties, een foto uploadt of andere diensten ontvangt, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, locatie en postcode, en andere persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke Informatie").


We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we alleen vragen om de informatie die we nodig hebben voor de doeleinden die worden vermeld in "Hoe we uw informatie gebruiken". Wij ondernemen ook stappen om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens nauwkeurig, volledig, actueel en anderszins betrouwbaar zijn. Wij verzamelen en verwerken uw Persoonlijke Gegevens alleen als wij.


(a) eerst uw toestemming verkrijgen; (b) een legitiem belang hebben bij het verzamelen en verwerken van de gegevens voor onze direct-marketingdoeleinden; of indien vereist of toegestaan door de wet.


Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen periodiek aanvullen met persoonlijke of niet-persoonlijke informatie over u of een andere persoon die wij hebben verkregen van bedrijven waarmee wij marketing- of andere zakelijke relaties hebben en andere bronnen van derden. Alle geaggregeerde informatie die is gekoppeld of kan worden gekoppeld aan uw Persoonsgegevens, wordt door ons behandeld als Persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid.


Kinderen jonger dan 18 jaar

Jobo Europe producten en diensten zijn ontworpen voor volwassenen, niet voor kinderen. Als zodanig is deze Site niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. Niemand onder de 18 mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op de Site. Als je jonger bent dan 18, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze Site of op of via een van de functies ervan/registreer je niet op de Site, doe geen aankopen via de Site, gebruik geen van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze Site of verstrek geen informatie over jezelf aan ons, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die je mogelijk gebruikt. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die gegevens verwijderen. Als je denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 18, neem dan contact met ons op.


Betalingsinformatie

Jobo Europe verzamelt of bewaart geen betalingsinformatie. Als u een aankoop doet of een financiering aanvraagt via onze Site, wordt u doorverwezen naar een externe betalingsverwerker. Zie de paragraaf "Toegang tot uw informatie" hieronder voor meer informatie over onze betalingsverwerkers.


Informatie verzameld via uw gebruik van de Site. Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Site gebruikt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw besturingssysteem, het browsertype, het adres van een verwijzende website en uw activiteit op de Site. Wij behandelen deze informatie als Persoonsgegevens als wij deze combineren met of koppelen aan een van de hierboven genoemde identificerende Persoonsgegevens. Anders wordt deze informatie alleen in geaggregeerde vorm gebruikt.


We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen door middel van "cookies" of webbakens. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op verzoek van een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies helpen ons onder andere om onze Site en uw ervaring te verbeteren. Informatie verkregen uit cookies en gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie wordt behandeld als Persoonsgegevens. Als u cookies wilt blokkeren, wissen of ervoor gewaarschuwd wilt worden, raadpleegt u de fabrikant van uw browser voor meer informatie over deze functies. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit echter invloed hebben op bepaalde functies op onze Site. Web beacons zijn kleine, onzichtbare grafische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt op de Site of in e-mails met betrekking tot de Site om bepaalde informatie te verzamelen en de gebruikersactiviteit op de Site te monitoren.


Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder

- om u de best mogelijke klantervaring te bieden;

- om de door u gevraagde diensten te leveren

- om met u te communiceren over uw account of transacties met ons;

- om u informatie te sturen over functies op onze Site of wijzigingen in ons beleid;

- om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties te sturen voor onze producten en diensten, producten en diensten van derden of speciale evenementen via e-mail of een ander medium;

- om uw ervaring op de Site te personaliseren en te verbeteren;

- om te reageren op uw vragen;

- om analyses uit te voeren en onze producten, websites en advertenties te verbeteren;

- om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving en juridische processen;

- om onze rechten, de rechten van gelieerde bedrijven of gerelateerde derden te beschermen, of om gepaste juridische stappen te ondernemen, zoals om onze Servicevoorwaarden af te dwingen;

- om onze transacties en communicaties bij te houden;

- voor zover dit anderszins noodzakelijk of nuttig is voor onze bedrijfsvoering, voor zover dit gebruik wettelijk is toegestaan.


Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen via de contactgegevens die u via deze Site verstrekt, waaronder e-mailadressen, telefoonnummers, mobiele telefoonnummers, sms-berichten of faxnummers. Zie het onderstaande onderdeel "Onze online communicatiepraktijken".


Wij kunnen ook persoonlijke informatie delen binnen Jobo Europe, en wij kunnen persoonlijke informatie die u ons verstrekt via deze Site combineren met andere informatie die wij van u hebben ontvangen, hetzij online of offline, of van andere bronnen zoals onze leveranciers. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst van ons hebt gekocht, kunnen wij Persoonlijke Informatie die u ons via deze Site verschaft combineren met informatie over uw ontvangst van het product of de dienst.


Uw informatie delen

Wij verkopen uw Persoonlijke Gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met onze Service Providers indien dit noodzakelijk is om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen. Onze Service Providers zijn wettelijk verplicht om uw Persoonlijke Informatie vertrouwelijk en veilig te houden, en het is hen niet toegestaan om uw Persoonlijke Informatie die namens ons is verzameld te gebruiken of te delen, behalve zoals gespecificeerd in hun contract met ons.


Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens ook delen:

- indien vereist door de wet, in een kwestie van openbare veiligheid of beleid, indien nodig in verband met de overdracht van onze bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld als we worden overgenomen door een ander bedrijf of als we worden geliquideerd tijdens een faillissementsprocedure), of als we te goeder trouw geloven dat het delen van de gegevens noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen;


- wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;


- om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om vorderingen of beschuldigingen van derden te onderzoeken en ons te verdedigen, om handhavingsinstanties van de overheid te helpen of om de veiligheid of integriteit van onze Site te beschermen;


- als reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding, een verzoek van een wetshandhavings- of overheidsinstantie of een ander juridisch proces;


- met onze professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, waar nodig in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen;


- met derden, waaronder agenten, consultants en andere dienstverleners die namens ons werken en toegang tot uw gegevens nodig hebben om hun werk voor ons uit te voeren.


Onze online communicatiepraktijken

We kunnen op periodieke basis elektronische nieuwsbrieven, informatie over de accountstatus en andere communicatie, zoals marketingcommunicatie, naar verschillende personen en organisaties sturen. We kunnen ook e-mailberichten sturen over onderwerpen zoals algemene gezondheidsvoordelen, website-updates, gezondheidstoestanden en algemene gezondheidsonderwerpen. Wij bieden u passende toestemmingsmechanismen, zoals opt-out, voor marketing en bepaalde andere communicatie. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden zoals bepaald in een specifieke e-mailcommunicatie of contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het gedeelte "Contact". Houd er rekening mee dat opt-outs mogelijk niet van toepassing zijn op bepaalde soorten communicatie, zoals accountstatus, website-updates of andere mededelingen.


Onze online communicatiepraktijken

U kunt uw Persoonlijke Informatie in uw online Jobo Europe account te allen tijde bekijken, bijwerken of corrigeren door in te loggen op uw account en uw informatie bij te werken. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben en die u eerder via deze Site hebt verstrekt, bij te werken of te corrigeren.


Beveiliging

We nemen redelijke en passende maatregelen om de informatie die we verzamelen op een veilige manier te bewaren. We hebben bepaalde fysieke, elektronische en administratieve stappen ondernomen om de informatie die we van bezoekers van de Site verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Hoewel we redelijke procedures volgen om te proberen de informatie in ons bezit te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem perfect en kunnen we niet beloven, en mag je ook niet verwachten, dat je informatie onder alle omstandigheden veilig zal zijn.


Websites van derden

Onze Site kan linken naar, of gelinkt zijn aan, andere websites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan Jobo Europe. Jobo Europe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van derden of websites van derden, met inbegrip van gelinkte websites. Voor zover u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan dergelijke derden, kunnen andere regels van toepassing zijn op hun gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie die u aan hen verstrekt. Wij raden u aan om het privacybeleid van dergelijke websites door te nemen voordat u uw persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.


Uw rechten

Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u bepaalde rechten hebben onder de lokale wetgeving. In de Europese Unie heb je bijvoorbeeld het recht op toegang tot, correctie, bijwerking van of een verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.


U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje "Contact opnemen" hieronder. We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.


Contactinformatie

Als u vragen of zorgen hebt over deze Privacykennisgeving of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:

Jobo Europe Sp. z o.o.

Gromadzka 5, 05-806 Sokołów

KRS: 0000803371

NIP: 5342602928

REGON: 38368971400000

Email: info@jobobike.plTOP